Polgári jogi szerződések

images-4


• Adásvételi, ajándékozási szerződések, csereszerződések elkészítése és ellenjegyzése

• Bérleti szerződések

• Megbízási szerződések

• Vállalkozási, építési, tervezési szerződések

• Öröklési és életjáradéki szerződések

• Végrendeletek

• Szerződésekhez kapcsolódó jótállási, szavatossági, kártérítési ügyek peres és peren kívüli intézése

                         

© Cloud 2016