Társasági jog

about


Cégalapítás

Ügyvédi Irodánk vállalja Ügyfelei képviseletét cégalapítási ügyekben. A gazdasági társaságok különböző formáinak megalapításához nyújtott jogi tanácsadás keretében felvilágosítást nyújtunk Ügyfeleink számára a cégalapításhoz szükséges adatokról, a cégalapítás menetéről és költségeiről, valamint tájékoztatást adunk az egyszerűsített cégalapításról azon esetekben, amikor a megalakuló társaság kizárólag a szerződésmintában foglalt adatokat és szabályokat kívánja létesítő okiratba foglalni. Miután minden szükséges adat rendelkezésre áll, és azok jogszabályi előírásoknak való megfelelősége ellenőrzésre került, a cégiratok elkészítése után a dokumentumok elektronikus úton benyújtásra kerülnek az illetékes Cégbíróság részére, amely a törvény által előírt határidőben – attól függően, hogy egyszerűsített eljárás, vagy általános eljárás keretében történik az alapítás – bejegyzi a társaságot a cégjegyzékbe.   

Változásbejegyzési eljárás

Működő gazdasági társaságok esetében számos oka - pl.: a székhely, az ügyvezető személyének, a törzstőke mértékének, vagy a tulajdonosi összetétel változása - lehet annak, hogy változásbejegyzési eljárás keretében szükséges a létesítő okiratot módosítani. A gazdasági társaságoknak kiemelkedően fontos ezen kötelezettségüknek eleget tenni a közhitelesség jogszabályi előírásának való megfelelés miatt. Lényeges továbbá különösen a cégjegyzéket érintő adatok változásának folyamatos és naprakész, a cégnyilvántartásban történő megjelenítése amiatt is, mert ennek elmulasztása esetén - amennyiben ezáltal a gazdasági társaság működése nem felel meg a jogszabályi előírásoknak - úgy a Cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet, és annak törvényi feltételei fennállása esetén akár pénzbírsággal is sújthatja az érintett gazdasági társaságot. Irodánk emellett a jogszabályok által előírt kötelező cégmódosítások szabályairól és határidejükről is minden esetben tájékoztatja a már meglévő Ügyfeleit, így Megbízóink biztonságban tudhatják magukat, hiszen a sok esetben bírsággal fenyegetett kötelező cégmódosításokat nem mulasztják el.

Végelszámolás

Abban az esetben, amikor a tagok úgy döntenek, hogy nem kívánnak tovább tevékenységet végezni, lehetőségük van végelszámolási eljárással megszüntetni a céget. Mindennek az a feltétele, hogy társaság ne legyen fizetésképtelen, és eleget tudjon tenni esetleges fizetési kötelezettségeinek. Attól függően, hogy a gazdasági társaság milyen formában működik, a végelszámolási eljárás menete különböző lehet (egyszerűsített eljárás, vagy általános eljárás), amely hatással van az eljárás hosszára, esetleges költségeire. Ügyvédi Irodánk teljes körű jogi képviselet ellátását vállalja mind a végelszámolási eljárás elhatározásától kezdődően a táraság törlésére irányuló kérelem Cégbírósághoz történő benyújtásig terjedő lépések intézésében, mind pedig abban az esetben, amennyiben egy már végelszámolás alatt álló gazdasági társasággal szemben fennálló követelés bejelentése, és érvényesítése szükséges. Ügyfeleinket már az első megkeresés során tájékoztatjuk a felmerülő költségekről, az eljárás lépéseiről, a szükséges teendőkről és minden egyéb tudnivalóról, így komlpex képet kapnak arról, hogyan tudják lezárni a Társaság működését.

© Cloud 2016